Hyperreactiviteitsonderzoek

Wat is een hyperreactiviteitsonderzoek? 

Via een hyperreactiviteitsonderzoek kan het effect van prikkelende stoffen op de longfunctie gemeten worden. Het onderzoek verloopt hetzelfde als een spirometrie. Bij een spirometrie wordt de longfunctie gemeten door snel en krachtig te ademen via een mondstuk dat is aangesloten op een spirometer. De resultaten verschijnen meteen in een spirogram en kunnen dan vergeleken worden met referentiewaarden. De spirometer registreert volgende waarden:
 • De hoeveelheid lucht die je in 1 seconde uitademt (één secondewaarde, ESW).
 • De maximale hoeveelheid lucht die je kunt uitademen (vitale capaciteit, VC).
 • De zuurstofopname (diffusiecapaciteit).
Bij een hyperreactiviteitsonderzoek wordt de longfunctie gemeten na het inhaleren van verschillende concentraties van dampen. 

Voorbereiding? 

Voor dit onderzoek is geen voorbereiding nodig. Enkele aandachtspunten:
 • Zorg ervoor dat je rustig en ontspannen aan het onderzoek begint.
 • Doe in de uren voor het onderzoek geen zware lichamelijke inspanningen.
 • Rook niet gedurende 4 uur voor het onderzoek.
 • Vraag vooraf aan je arts of je al je geneesmiddelen mag blijven nemen.
 • Let de dag van het onderzoek op je voeding. Neem geen koffie, thee, cola of chocolade.
 • Indien je kort voor het onderzoek een verkoudheid of bronchitis krijgt, verwittig dan je arts. Mogelijks zal het onderzoek dan uitgesteld worden. 

Hoe verloopt het onderzoek? 

 • Je krijgt een neusknijper, zodat je niet via de neus kan ademen.
 • Via een mondstuk dat is aangesloten op de spirometer adem je in en uit.
 • Er zal gevraagd worden om volledig in te ademen en vervolgens zo snel en krachtig mogelijk uit de blazen. Dit wordt enkele keren herhaald.
 • Vervolgens zal er gevraagd worden om verschillende concentraties van dampen te inhaleren. Na iedere inhalatie wordt de longfunctie gemeten.
 • Wanneer een bepaalde concentratie van de ingeademde stof bereikt is of wanneer een bepaalde reactie in de luchtwegen is opgewekt, wordt de test beëindigd. Aan het einde van het onderzoek krijg je een luchtwegverwijdend geneesmiddel toegediend.
Het onderzoek duurt ongeveer een uurtje.

Mogelijke risico's en verwikkelingen?

Een spirometrie is een veilige test. Door het krachtig uitblazen verhoogt de druk in de buikholte, het hoofd en de ogen. Volgende zaken meld je best vooraf aan je arts:
 • Wanneer je pas een operatie hebt ondergaan in de buik of de ogen.
 • Wanneer je pas een hartinfarct, beroerte of klaplong hebt gehad.
Het is normaal dat u tijdens en na het onderzoek een lichte benauwdheid ervaart. Met een luchtwegverwijder vermindert deze klacht. Na het onderzoek kan u last hebben van lichte keelpijn of een prikkelhoest. 

Uitslag en nazorg? 

De resultaten zijn meteen gekend. 

Zit je nog met vragen, stel ze gerust aan de verpleegkundige of aan de arts!